Vítejte v Magic of Montessori, soukromé mateřské škole vycházející z pedagogického odkazu doktorky Marie Montessori. Vzdělávací program jeslí a školky probíhá v českém a anglickém jazyce formou přirozené komunikace.

Objevte s námi kouzlo Montessori

V kouzelném světe Magic of Montessori nabízíme dětem bezpečný a láskyplný prostor, respektující přístup a podnětné prostředí, které podporuje jejich celistvý a harmonický rozvoj. Respektujeme jedinečnost každé osobnosti. Otevíráme společně dveře zpět do přírody, k přirozeným, čistým a zdravým kořenům člověka.