"V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele."

Maria Montessori

Poznejte náš tým Srovnání tradiční
a Montessori třídy
Role učitele Slavní Montessori
absolventi

Poznejte náš tým

Mgr. Dita Krejsová
zřizovatelka a koordinátorka

Dita vystudovala střední zdravotnickou školu a vysokou školu pedagogickou pro střední zdravotnické školy se specializací na psychologii, antropologii a ošetřovatelství. Poté několik let pracovala na managerských pozicích ve farmacii.

K Montessori pedagogice ji přivedly vlastní děti. Po narození svého syna si uvědomila, jak moc je důležité dopřát dětem respektující přístup, podnětné prostředí a kvalitní vzdělávací materiály, proto pro něj zvolila Montessori školku.

Pegagogika Marie Montessori Ditu natolik nadchla, že se po mateřské dovolené rozhodla otevřít mezinárodní mateřskou školu a do budoucna i základní školu založenou na odkazu Dr. Marie Montessori.

Smysluplné a tvořivé vzdělávání vnímá jako hlavní aspekt pro výchovu zdravých, šťastných a spokojených dětí. Ve svém volném čase se věnuje svým dvěma synům a rozvoji v oblasti vzdělávání dětí. Zajímá se o zdravý životní styl a kynologii.

Šárka Vařáková
ředitelka

Šárka pochází z učitelské rodiny. Po studiu na gymnáziu pobývala v zahraničí, kde se poprvé setkala s Montessori pedagogikou. Po návratu do vlasti se věnovala studiu speciální pedagogiky a výuce angličtiny.

Od roku 2007 se aktivně věnuje práci s dětmi předškolního věku.

Montessori pedagogiku Šárka vnímá jako ucelený vzdělávací systém, který respektuje zákonnitosti dětského vývoje, rozvíjí osobnost dítěte, jeho tvořivost, úctu k sobě, druhým a okolnímu světu.

Absolvovala Národní diplomový kurz pedagogiky Montessori pro děti ve věku 3 až 6 let a posledních 5 let pracovala v mezinárodní mateřské Montessori škole.

Je zastánkyní myšlenky, že nejsilnější duch, je duch tvořivý a proto se aktivně věnuje kreativní práci s dětmi i dospělými. Ve svém volném čase se věnuje tréninku naší psí parťačky Tajgy pozitivním posilováním a fotografování.

Andrea Končíková
učitelka

Andrea vystudovala učitelství biologie, geografie a ekologie pro střední školy.

Ludmila Hroudová
učitelka

Lída je absolventkou konzervatoře Jaroslava Ježka.

Srovnání tradiční a Montessori třídy

Tradiční Montessori
Dítě Pasivní příjemce informací. Aktivní účastník svého učení.
Učitel Autorita. Vybírá, předkládá a řídí veškerou činnost. Partner. Nabízí činnost, motivuje a dítě vybírá; zasahuje v případě, kdy dítě porušuje pravidla, nudí se, nebo se nedokáže rozhodnout; pomáhá dětem, které potřebují pomoci.
Učivo Pevné. Rytmus daný učitelem, pro všechny stejný. Flexibilní. Individuální postup, podle rytmu učení dítěte.
Chyby Opravovány učitelem a doplněny odměnami či tresty. Dítě odhaluje a opravuje chybu samo nebo s pomocí učitele.
Třída Hračky a běžné pomůcky, “pracovní hluk.” Speciální učební pomůcky. Prostor je rozčleněn dle vzdělávacího obsahu (praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk, kosmická výchova). Součástí výuky je ticho a klid.

Role učitele

Role učitele v Montessori třídě se velmi liší od role učitele v tradiční třídě.

Učitel Montessori je především pozorovatel individuálních zájmů a potřeb každého dítěte. Jeho role je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci.

Učitel demonstruje správné používání materialů, které si děti vyberou, sleduje pokrok a vede si záznamy o jejich práci.

Učitel ukazuje cestu. Ukazuje, že když se práce začne, má smysl jí dokončit. Ukazuje, že k naučení se něčeho je potřeba to něco procvičovat.

Učitel chyby netrestá, ale pracuje s nimi jako s ukazateli toho, co je třeba procvičit. S pochvalami zachází přiměřeně, aby se dítě na nich nestalo závislé, aby se učilo vnitřnímu uspokojení ze své dobře odvedené práce.

Nejdůležitějším faktorem v tomto procesu je vzájemný respekt dítěte a učitele.

Slavní Montessori absolventi

Jeff Bezos (zakladatel amazon.com)

Lary Page, Sergey Brin (zakladatelé google.com)

Jimmy Wales (zakladatel wikipedia.org)

Jacqueline Kennedy Onassis (bývalá první dáma USA)

Gabriel Garcia Marquez (spisovatel)

William a Harry (členové britské královské rodiny)

T. Berry Brazelton (světoznámý pediatr a autor knih o dětech)

Chelsea Clinton (dcera Billa a Hillary Clinton).