"V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele."

Maria Montessori

Poznejte náš tým Srovnání tradiční
a Montessori třídy
Role průvodce Slavní Montessori
absolventi

Poznejte náš tým

Mgr. Dita Krejsová
zřizovatelka a koordinátorka
Šárka Vařáková
průvodce
Andrea Končíková
průvodce

Srovnání tradiční a Montessori třídy

Tradiční Montessori
Dítě Pasivní příjemce informací. Aktivní účastník svého učení.
Učitel Autorita. Vybírá, předkládá a řídí veškerou činnost. Partner. Nabízí činnost, motivuje a dítě vybírá; zasahuje v případě, kdy dítě porušuje pravidla, nudí se, nebo se nedokáže rozhodnout; pomáhá dětem, které potřebují pomoci.
Učivo Pevné. Rytmus daný učitelem, pro všechny stejný. Flexibilní. Individuální postup, podle rytmu učení dítěte.
Chyby Opravovány učitelem a doplněny odměnami či tresty. Dítě odhaluje a opravuje chybu samo nebo s pomocí učitele.
Třída Hračky a běžné pomůcky, “pracovní hluk.” Speciální učební pomůcky. Prostor je rozčleněn dle vzdělávacího obsahu (praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk, kosmická výchova). Součástí výuky je ticho a klid.

Role průvodce

Role průvodce v Montessori třídě se velmi liší od role učitele v tradiční třídě.

Průvodce Montessori je především pozorovatel individuálních zájmů a potřeb každého dítěte. Jeho role je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci.

Průvodce demonstruje správné používání materialů, které si děti vyberou, sleduje pokrok a vede si záznamy o jejich práci.

Průvodce ukazuje cestu. Ukazuje, že když se práce začne, má smysl jí dokončit. Ukazuje, že k naučení se něčeho je potřeba to něco procvičovat.

Průvodce chyby netrestá, ale pracuje s nimi jako s ukazateli toho, co je třeba procvičit. S pochvalami zachází přiměřeně, aby se dítě na nich nestalo závislé, aby se učilo vnitřnímu uspokojení ze své dobře odvedené práce.

Nejdůležitějším faktorem v tomto procesu je vzájemný respekt dítěte a učitele.

Slavní Montessori absolventi

Jeff Bezos (zakladatel amazon.com)

Lary Page, Sergey Brin (zakladatelé google.com)

Jimmy Wales (zakladatel wikipedia.org)

Jacqueline Kennedy Onassis (bývalá první dáma USA)

Gabriel Garcia Marquez (spisovatel)

William a Harry (členové britské královské rodiny)

T. Berry Brazelton (světoznámý pediatr a autor knih o dětech)

Chelsea Clinton (dcera Billa a Hillary Clinton).