Jesličky (16-36 měsíců)

Jsou otevřeny dětem od 16 měsíců. Období od narození do tří let, je nejdůležitějším obdobím v životě dítěte. V této době doslova nasavá podněty ze svého okolí. Maria Montessori tento jev nazvala “absorbující mysl dítěte”.

V připraveném prostředí rozvíjíme u dětí především samostatnost v péči o sebe a prostředí. Děti se učí pracovním návykům, dokončení činnosti, práci s chybou a sociální interakci. Pro rozvoj jazyka s dětmi mluvíme česky a anglicky. Zpíváme, učíme se říkanky, básničky. Připravujeme jazykový materiál na rozvoj slovní zásoby, vytváříme prostředí pro rozvoj jemné i hrubé motoriky, věnujeme se aktivitám praktického života.

Školka

Školka je otevřena dětem od 2,5 do 7 let.

Vytváříme přirozené více jazyčné prostředí. Využíváme absorbující mysl dítěte, které se učí cizí jazyk stejně lehce jako mateřský. V oblastech smyslové výchovy, aktivitách praktického života, matematice a jazyku se snažíme používat převážně přírodní materiály.

Máme vybavenou pracovnu Montessori materiály z oblasti praktického života, smyslové výchovy, jazyka, matematiky a kosmické výchovy.

Staráme se o matku zemi jako o zahradu, ve které žijeme. Pěstujeme rostlinky, staráme se o zvířátka, třídíme odpad. Pěstujeme tvůrčího ducha, podporujem radost z práce, emoční inteligenci. Máme se rádi. V prostředí tepla a lásky, klidu, míru a radosti se u nás dětem líbí a děti se tak učí nejlépe. Jsme každý den venku. Pracujeme na zahradě, chodíme na hřiště a na procházky do přírody.

Letní školka

Školka i jesličky jsou v provozu i během letních měsíců.

Mimoškolní aktivity

Během školního roku máme připravený pestrý seznam mimoškolních zážitků.

Mimo jiné například:

 • návštěva farmy
 • návštěva hasičského sboru
 • výlet ke koním
 • bubnování pro děti
 • divadlo ve školce či návštěva divadelního představení
 • návštěva plemen pracovních psů ve školce a výlet do jejich výcvikového centra
 • školka v přírodě

Radostným zpestřením dne jsou pro děti také různé slavnosti, které v průběhu roku připravujeme. Ve školce slavíme tyto události:

 • Mikuláše
 • Vánoce
 • Velikonoce
 • Den maminek
 • Den dětí
 • Den tatínků


Nabízíme:
Celodenní program (7:30-17:00)
Půldenní program (7:30-12)

Děti mohou docházet do naší školky po celý týden, nebo jen ve vybrané dny.

Pokud není naplněna kapacita pravidelné docházky, je možné docházet nárazově.